Insikter från IT Högskolans VD Marcus Andersson om Programmeringsutbildning.

Sakina Turabali
Sakina Turabali
Co-founder Last updated on 8/16/2023

 

Framtiden för programmering och teknik har enorma löften och intriger när vi står vid klippan av en ny era. I det snabbt föränderliga digitala landskapet är det avgörande att utforska den potentiella utvecklingen som ligger framför oss. Från artificiell intelligens till maskininlärning, programmerings- och teknikbanan presenterar en fascinerande innovations- och transformationsresa.

Den här artikeln kommer att förklara hur den framtida programmeringen ser ut? För att göra det bjöd vi in ​​Marcus Andersson, VD för IT-Högskolan, att dela sina tankar med oss. Han tror också att nya teknologier som ChatGPT är oerhört fördelaktiga för dem med teknisk bakgrund. Så låt oss dyka djupt för att lära oss mer om hans insikter.

 

Kan du berätta lite om dig själv och din historia? Vilka var drivkrafterna att bli VD på IT högskolan?

 

Har alltid jobbat inom skolans värld och är utbildad idrottslärare. Har jobbat på IT-Gymnasiet i Göteborg där mitt IT-intresse och verkliga kontakt med IT-branschen tog fart. Som person gillar jag förändring och ett högt tempo vilket båda finns på ett tydligt sätt i IT-branschen. Därför var det naturligt att jobba nära IT-branschen men nu med ett leverans ansvar mot branschen där IT-Högskolan försörjer IT-branschen med relevant kompetens. Att få se människor växa och förändra sina liv och göra tvära karriär omställningar är väldigt tillfredsställande att jobba med varje dag.

 

Hur har programmering förändrats under det senaste decenniet, och vilka färdigheter är avgörande för att lyckas inom området idag?

 
Tydligt är att det krävs betydligt mer samarbete för att vara en duktig programmerare idag än för tio år sedan, Agila metoder som Scrum och Kanban har blivit allt mer populära. Även utvecklingsverktygen har förändrats otroligt mycket vilket gjort att det finns mer stöd i programmerandet. Antalet programmeringsspråk har exploderat och detta har lett till ökad mångfald och specialisering inom programmering området.
 

IT Högskola

 

Vilka framväxande teknologier tror du kommer att ha störst påverkan på techindustrin under de närmaste 5-10 åren?

 

Att AI kommer göra stor påverkan är tydligt med Chat GPTs intåg och möjligheter. Men även Blockchains möjligheter kommer säkert ha stor påverkan på områden som finans, hälsa, logistik och försäkring. Sedan blir det spännande och se om VR och AR kan hitta sin naturliga plats i en framtida tech industri.
 

Vad skiljer IT högskola från andra skolor som erbjuder teknikprogram, och hur ser du till att din läroplan håller sig uppdaterad med de senaste branschtrenderna?
 

IT-Högskolans framgång är att vi är renodlade inom Data/IT- branschen. Vi har inga andra utbildningar. Det medför att vi kan göra mer verklighetsnära projekt, vi har ett stort nätverk som hjälper oss att identifiera vilket kompetensbehov som finns i branschen. Vi har även en stor mängd gästföreläsningar och riktigt vassa konsulter från branschen. IT-Högskolan har även egna anställda lärare som hela tiden har ”örat mot rälsen” för att leverera de mest använda i branschen.

 

En IT-föreläsning i IT Högskola

 

Hur stödjer du studenterna i deras karriärutveckling, och vilka åtgärder vidtar du för att hjälpa nyutexaminerade att framgångsrikt gå över till arbetslivet?

 

IT-Högskolan har en gedigen plan för de studerande redan från dag 1 till att de tar examen och går ut i arbetslivet. Vi erbjuder allt från professionell Linkedin bild till CV-skrivnings workshops och intervjutekniker sessioner för att hjälpa de studerande in i arbetslivet. Kursen LIA (Lärande i arbete) är en viktig del i utbildningen för att veta vilka krav och förväntningar som branschen har på de yrkesrollerna som vi levererar.

 

Vilket råd skulle du ge till blivande lärare/VD och rektorer som just börjar att introducera programmering/kodning i skolor?

 
Välj ett programmeringsspråk som skapar glädje ex. Scratch för att skapa intresse och nyfikenhet. Jag hade snabbt också skapat ett projekt som ligger nära deltagarnas intresse för att bygga något som de är intresserade av. Jag hade även rekommenderat att jobba med strategier för problemlösning och uppmuntrat till samarbete mellan studerande.

 

Hur ser du på rollen som programmering och teknologi kommer att utvecklas de närmaste tio åren med teknologier som Chat GTP som dyker upp, och vilka möjligheter tror du kommer att finnas tillgängliga för dem med en bakgrund inom teknik?

 

Jag ser bara Chat GPT som en resurs och kommer hjälpa kommande utvecklare att bli än effektiva och bli en naturlig del av yrkesrollen som utvecklare. Tekniken fortsätter att utvecklas snabbt, och utvecklare kommer att behövas för att utveckla och implementera nya teknologier och lösningar. Jag ser också att IT-säkerhet kommer att bli en viktig del i framtida system som skapas.