Kvinnor som ledare inom utbildning: En intervju med Anna Ternberg, rektor för Stockholm School of Innovation and Science

Swati Singh
Swati Singh
Digital Marketer at CodeEasySenast uppdaterad den 2023-08-29

Kvinnor i hela världen får färre chanser än män att delta i ekonomin. De har sämre tillgång till grundskole- och gymnasieutbildning i många delar av världen och löper större risk att drabbas av hälso- och säkerhetsproblem, samtidigt som de har lägre politisk representation. Enligt en rapport från National Center for Women & Information Technology utgör kvinnor till exempel bara 25% av arbetskraften inom teknikbranschen. Denna klyfta är ännu större på ledningsnivå, där kvinnor endast innehar 11% av ledarpositionerna. På samma sätt utgör kvinnor endast 28% av arbetskraften inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (kallas STEM på engelska).
 

Om man tittar på dessa siffror har kvinnors utbildning och egenmakt även i dag blivit viktiga frågor inom alla områden. Samtidigt ser vi att det finns så många hinder i vägen för en kvinnas liv. Ändå har kvinnor nått långt och gjort enastående insatser inom teknik, utbildning, film och mycket mer. I den här artikeln har vi valt att prata om kvinnliga ledares roll inom utbildningsområdet på Internationella kvinnodagen.

Kvinnor inom utbildningssektorn

 
🥳 I samband med Internationella kvinnodagen är det viktigt att reflektera över de otroliga framsteg som kvinnor har gjort inom utbildningssektorn. Kvinnor har gått i bräschen för att forma framtidens utbildning, från inspirerande lärare till visionära rektorer. När det gäller att fira framgångarna för kvinnliga ledare inom utbildningssektorn har det dock varit relativt obetydligt och alltför lite har berättats.
Vi hade nyligen förmånen att intervjua Anna Ternberg, rektor på Stockholm Science and Innovation School (SSIS) - en skola som kopplar samman teknik och utbildning - för att få inblick i en sådan kvinnlig ledares erfarenheter och perspektiv 👩
 

About Anna

Anna Ternberg är en väl respekterad pedagog som har gjort
betydande insatser inom utbildningsområdet. Anna har som rektor
på SSIS varit med och omvandlat skolan till ett nav för innovation
och akademisk excellens. Utöver detta har Anna även arbetat med
ledarskapsutbildning för ett privat företag och flera andra skolor
under sin karriär.
Vi har tagit med oss kärnan i diskussionen med Anna, vad det
innebär att vara en ledare inom utbildningsbranschen och vilka steg
en ledare bör ta för att förändra klassrumsupplevelsen för elever
och lärare. Låt oss läsa vad hon säger om några av de frågor vi
ställde till henne!

Kan du presentera dig själv kort och berätta om din resa, bakgrund och roll på SSIS?

Jag har min bakgrund inom utbildningssektorn. Bägge mina föräldrar var lärare. Jag kommer alltså från en lärarfamilj och har det i generna. Även min son, som nu är 22 år, studerar vid Stockholms universitet för att bli lärare. Just utbildning och pedagogik var några av de frågor som vi diskuterade mycket hemma under våra frukostar och middagar. Det var precis vad jag gjorde när jag växte upp, och utbildning var det ämne som vi ofta diskuterade i klassrummet. Så jag har alltid på något sätt vetat att jag ville bli lärare. Jag har en examen i engelska och mediekommunikation. Ledarskap är också en av mina passioner eftersom jag i många år arbetade på ett amerikanskt företag som är världens största företag för ledarskap.
 

Du har nu varit lärare och rektor i cirka 29 år. Du borde ha sett hur teknikens roll i utbildningen har förändrats. Hur balanserar du traditionella undervisningsmetoder och moderna undervisningsmetoder med behovet av att förbereda eleverna för ett snabbt föränderligt tekniklandskap?
 

Jag tycker att det är avgörande för en ledare inom utbildning att hitta en balans mellan traditionella och moderna undervisningsmetoder. Moderna undervisningsmetoder använder teknik och innovation för att förbättra inlärningsupplevelsen, men traditionella metoder har sina rötter i åratal av beprövad undervisningspraxis. Genom att låta eleverna möta en blandning av undervisningsmetoder uppmuntras de att bli anpassningsbara och mångsidiga elever, vilket är en viktig färdighet i vår snabbt föränderliga värld. SSIS har elever som inte vet någonting om teknik när de kommer hit. Därför har vi många diskussioner om huruvida undervisningsmetoderna ska vara analoga eller digitala. Men jag tycker att det är viktigt att balansera det. Och att vara medveten om situationer i framtiden, för det kan hända att vi inte har internet en dag, och vad gör vi då?

Du är en så kraftfull, empatisk och förändringsbenägen person, men ändå en så ödmjuk ledare. Kan du tala om vikten av kvinnligt ledarskap inom utbildningsområdet, och hur din egen erfarenhet som kvinna inom detta område har påverkat din ledarstil?

För att kunna vara en ledare måste du lita på andra, ge dem befogenheter och tro på dem. Det gäller att bygga goda relationer, oavsett om du arbetar på en skola, ett sjukhus eller en bank; allt handlar om förtroende.
Det är inte bara över en natt som dina kollegor börjar tro på dig. Som ledare måste jag först visa vad jag går för på jobbet och hålla mina löften. Till exempel, bara för att jag har en titel och är rektor för SSIS betyder det inte att jag omedelbart förtjänar förtroende. Det är först när folk lär känna mig som jag kan hålla de löften som gör att de litar på mig. Det är ett faktum att förtroende är nödvändigt för att prestera bättre, och en ledare bör också visa sitt förtroende för sina kollegor så att de kan göra sitt jobb och tro att de kan lyckas. Ibland plockar man upp saker som ligger på golvet och i nästa ögonblick utarbetar man en strategi i ett mötesrum.

På vilket sätt kan en lärare hålla jämna steg med den yngre generationen?

I en värld där tekniken rör sig allt snabbare är det svårt för lärare att hantera nästa generation. Man måste förstå att dagens ungdomar vet så mycket mer om teknik än vad vi gör. Den tekniska världen rör sig så snabbt, så som lärare måste vi vara ödmjuka och säga: "Hej, du vet förmodligen mer om det här än vad jag gör", så att vi kan hålla jämna steg med takten. Så jag tror att man också måste vara väldigt anpassningsbar som lärare och ibland lära sig av den yngre generationen. Vi är alla lärare på ett eller annat sätt.

Vi publicerar detta i enlighet med den internationella kvinnodagen idag. Jag vill bara fråga dig vilka åtgärder din skola vidtar för att främja jämställdhet och mångfald inom teknikområdet?

Vi har ungefär 13% kvinnliga studenter, vilket inte är särskilt mycket. Mitt uppdrag är därför definitivt att få in fler kvinnliga studenter på SSIS, och jag kommer inte att vara nöjd förrän jag har en 50:50-fördelning. Jag ser inga skäl till varför kvinnor inte kan arbeta med teknik som män. Självklart kan de det, men vad är det som håller dem borta? Jag tror att det är förväntningarna från föräldrarna också. Dessutom tror jag att det är något som kommer att ta tid att förändra. När det gäller spelutbildningar, som är ett mycket kreativt område, ser vi inte många kvinnor som söker. Så det här är något som ständigt upptar mina tankar. Vi arbetar med en marknadsföringsstrategi för att locka fler kvinnor till teknikbranschen.

SSIS är känt för att vara en så innovativ skola! På vilket sätt integrerar ni programmering och kodning i er skolans läroplan, och varför tycker ni att det är viktigt att eleverna lär sig dessa färdigheter?

Jag anser att det är viktigt att lära sig ny teknik. Det enkla svaret är att allt handlar om programmering nuförtiden. Man måste ha de här färdigheterna när utvecklingen går så snabbt, och vi måste förbereda eleverna för framtiden. Teknik och programmeringsplattformar som CodeEasy är idag extremt viktiga i skolor som använder ett mycket enkelt men intressant sätt att lära ut programmering genom berättelser och snart även genom AI. Jag tycker att vi måste börja i yngre åldrar när du går i gymnasiet. kanske till och med tidigare. Jag kan till exempel inte koda, men jag skulle gärna vilja veta hur man kodar. Så vi behöver lägga in det i läroplanen för yngre elever. Att introducera programmering som ett obligatoriskt ämne istället för att ha det tillsammans med matematik. Och locka fler kvinnor att prova på programmering för att ta ett steg mot att minska klyftan mellan könen inom teknik.

Du har arbetat länge inom utbildningsområdet. Du har sett generation efter generation av studenter. Vilka är utmaningarna i den moderna eran, och hur och vad kan vi göra för att förbättra oss?

Det är bland annat en utmaning att man inte kan vara på sin mobil hela dagen, även om det är fantastiskt att vara så digital. Jag tycker att unga människor alltid är på sina telefoner idag och får omedelbara meddelanden hela tiden. Vi behöver arbeta med att förlänga och sakta ner tempot så att det inte blir så omedelbart.
Ett annat problem är att unga människor idag har mycket ångest över vad framtiden kan innebära. Vissa är till exempel väldigt stressade över bostadssituationen i Stockholm medan andra har höga krav på sig att prestera och lyckas. Studenter idag är mer stressade än vad jag var i skolan eftersom de jämför sig med andra. De går in på Instagram och säger: "Åh, den familjen åkte till den här fina skidorten. Jag har inte så mycket pengar". De jämför, typ, "den där tjejen är så vacker, men jag känner mig inte lika vacker som hon", och då mår de dåligt över sig själva. Så det är en ganska utmanande tid på många sätt. På SSIS har vi en studievägledare och en psykolog för att hjälpa studenterna under dessa prövande tider, eftersom man ibland behöver prata med någon om hur man känner sig. I slutet av dagen behöver vi alla en mänsklig beröring och en kram.
 

Vad skulle du vilja ge för råd till unga kvinnor som är intresserade av att göra karriär inom teknik eller utbildning i allmänhet?

Välj det du gillar mest och se till att göra det med glädje. Acceptera tekniken och var modig eftersom det inte finns något att vara rädd för. Ha kul på vägen och njut av det. Jag tycker att det är viktigt att se det som något väldigt kreativt.
Det är inte tillräckligt att bara fira Internationella kvinnodagen och kvinnors prestationer. Låt oss också åta oss att stärka kvinnor inom alla områden där kvinnor historiskt sett har varit underrepresenterade. Genom att stödja och hylla kvinnliga ledare kan vi skapa en ljusare framtid med jämställdhet.