Undervisa teknik i Gymnasiet som är

Vår historie- och AI-baserade plattform integreras smidigt med läroplanen för matematik. Minimala programmeringskunskaper krävs av läraren. Vi hjälper eleverna att ta nästa steget från Scratch/Microbit. Spara tid genom att följa skolans läroplan, automatisering, AI, enkel bedömning och betygssättning.

Two programmers in the future

K

Hearts
Registrerade användare

%

stars
Återkommande kunder

Nöjda partners och kunder som gör skillnad i samhället.

Berättelsebaserat lärande.

Det är välkänt att berättelser förbättrar inlärningsprocessen. Organisationspsykologen Peg Neuhauser har funnit att man minns bättre och mycket längre om man lär sig något genom en välberättad historia än om man lär sig något genom fakta och siffror. Psykologen Jerome Bruners forskning visar att det är 20 gånger mer sannolikt att man kommer ihåg fakta om de är en del av en berättelse. Berättelser bygger upp en koppling mellan eleverna, ökar engagemanget, är attraktiva för alla typer av elever, inspirerar motivation och sist men inte minst - en berättelse fastnar mycket bättre än en torr teorilektion.
 

Vill du prova själv? Registrera ett studentkonto och rädda framtidens värld samtidigt som du lär dig att programmera.

Programming teachers

Fördelar för gymnasiet

 • Gör ditt gymnasium till det bästa i kommunen

  Höj kvaliteten på datavetenskapsutbildningen genom CodeEasy.

 • Minska overheadkostnader

  Minska kostnader relaterade till fysiska material och klassrumsutrymme.

 • Förstärk studentengagemang

  Berättelsebaserad undervisning gör inlärningen roligare och mer effektiv.

 • Minska läraruppsägningar

  Nöjda lärare resulterar i färre uppsägningar och mindre behov av nyanställning.

Fördelar för lärare.

 • Spara 50% av undervisningstiden

  Genom att använda 220+ automatiska färdiga uppgifter.

 • Engagera dina elever

  Kodningsteori förklaras genom en äventyrsberättelse.

 • Fatta datadrivna beslut

  Följ dina elevers framsteg i linje med läroplanen.

 • Kom igång enkelt

  Vi är engagerade i att stödja dig varje steg på vägen.

Programming teachers

Det är enkelt att arbeta med CodeEasy.

Right pointing arrow
Right and down pointing arrow
How CodeEasy works explanation item

Bjud in eleverna

Registrera dig på CodeEasy, skapa en studiekurs och dela in dina elever i studiegrupper.

How CodeEasy works explanation item

Följ elevernas framsteg

Följ dina elevers framsteg genom ett intuitivt gränssnitt.

How CodeEasy works explanation item

Bedöm

Bedöm studenter baserat på deras framsteg under hela studietiden.

Det är enkelt att arbeta med CodeEasy.

CodeEasy's dashboard
Dotted background
Gradient shape

Lärare och elever älskar oss.

CodeEasy utmärker sig som en enastående resurs för elever som känner sig skrämda av programmering, och erbjuder en smidig introduktion genom sin milda inlärningskurva och engagerande äventyrsberättelser.

Lärare - Falu Frigymnasium - Sebastian

I am a big fan of CodeEasy because it saves me lots of time of preparation. The ready-made story-based coding assignments are engaging and easy to follow. I also love how beginner-friendly the courses are.

Lärare - Suzanne

After wasting weeks and months on boring tutorials and courses I stumbled upon CodeEasy! That was my gamechanger, never before learning was so exciting and fun. I love that D&D storytelling style!

Student - Dave

I have tried books, Codecademy, video courses on Udemy...none of those worked. Learning with CodeEasy is the very first time I can do something more than if-else conditions. You are providing a real solution!

Student - Alison Cheung

Gör skillnad genom utbildning med CodeEasy.

Det är helt gratis att skapa ett demokonto.

Kom igång