Fördelarna med CodeEasy: det stärker framtidens programmeringsutbildning

Sakina Turabali
Sakina Turabali
Co-founder Senast uppdaterad den 2023-08-14

På CodeEasy anser vi att programmeringsutbildning ska vara en spännande upptäcktsresa, där eleverna inspireras att släppa loss sin kreativitet och forma teknikens värld. Vi har noggrant utformat CodeEasys plattform för att den ska ge en mängd fördelar som går utöver traditionella kodningskurser. Följ med oss ​​när vi utforskar de unika fördelarna med CodeEasy .

1. Innovativ berättelsebaserad programmering: där fantasi möter lärande.

Programmering kan verka skrämmande och torrt, men inte med CodeEasy! Vi har revolutionerat programmeringsutbildning genom att presentera koncept som fängslande berättelser. När eleverna ger sig ut på spännande äventyr blir varje rad kod ett meningsfullt steg i deras strävan. Genom att väva in berättande i programmering förbättrar vi förståelse, retention och förmågan till praktisk tillämpning, vilket gör lärandet till en glädjefylld och oförglömlig upplevelse.

Berättelse baserad

2. Kostnadseffektivitet: att stärka skolor och deras budgetar.

Vi förstår de ekonomiska utmaningarna som skolor står inför samtidigt som vi strävar efter att erbjuda programmeringsutbildning av hög kvalitet. CodeEasy kommer till undsättning genom att smidigt integreras i läroplanen för matematik, vilket eliminerar behovet av särskilda programmeringslärare. Skolor kan spara upp till hela 73 % i rekryteringskostnader och således budgetera för andra utbildningsbehov i stället. Det är en ömsevinst som gör det möjligt för skolor att tillhandahålla banbrytande programmeringsutbildning utan att de blir ruinerade.

3. Inklusivitet och tillgänglighet: programmering för alla.

På CodeEasy anser vi att kodning ska vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund eller geografisk plats. Genom att bryta ned några av hindren för programmeringsutbildning främjar vi inkludering och minskar utbildningsskillnader. Vi är dedikerade till att upplyfta varje student och frigöra deras potential till att bli teknikkunniga individer redo att omfamna framtiden. Vi är också medvetna omhållbar kodning och tar det på allvar på CodeEasy.

4. Kombinera akademisk och praktisk undervisning: att stärka verkliga färdigheter.

CodeEasys läroplan sträcker sig utöver teoretisk kunskap; den fokuserar på praktiska programmeringsfärdigheter och verkliga tillämpningar. Genom att anpassa oss till Skolverkets programplanering säkerställer vi att eleverna är väl rustade för kraven från tech-branschen. Oavsett om studenterna väljer att gå högre utbildningar eller dyka direkt in på arbetsmarknaden, så kommer de att vara utrustade med de verktyg de behöver för att frodas.

5. Tidsbesparing för lärare: effektiv undervisning.

Vi förstår att lärarna är kärnan i en effektiv utbildning. CodeEasy stödjer lärare med automatiserade uppgifter, framstegsspårning och intuitiva betygsverktyg. Genom att effektivisera administrativa uppgifter får lärare mer tid att fokusera på det som verkligen betyder något – att stödja sina elevers läranderesa.

Tid

6. Evidensbaserade beslut: ger lärarna egenmakt til att fatta rätt beslutt med hjälp av rätt verktyg.

Data utgör ett kraftfullt verktyg och på CodeEasy ger vi lärare värdefulla insikter om elevers prestationer, engagemang och läranderesultat. Genom att fatta välgrundade beslut baserat på evidens kan lärare skräddarsy undervisningsstrategier, fördela resurser effektivt och kontinuerligt förbättra sina undervisningsmetoder.

CodeEasy är vårt uppdrag att förvandla programmeringsutbildning till en levande och engagerande upplevelse som förbereder eleverna för framtidens utmaningar. Vi välkomnarlärare, rektorer och utbildare till att följa med oss ​​på denna transformativa resa mot en framtid där kodning är en källa till egenmakt och innovation.

Så låt oss ge oss ut på detta spännande äventyr tillsammans - där berättelser möter kodning, där fantasin inte har några gränser och kunskap blir en kraft till att kunna förändra!

 

Med entusiasm för innovation,

CodeEasy-teamet